Czym jest ceramika izostatyczna

Ceramika to materiał należący do grupy materiałów inżynierskich, który znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki, począwszy od budownictwa poprzez hutnictwo, czy elektronikę aż po przemysł kosmiczny. Swoją popularność zawdzięcza właściwościom, w tym odporności na działanie wysokich temperatur. A ta jest najwyższa, gdy ceramikę podda się formowaniu izostatycznemu.

Formowanie izostatyczne

Pod pojęciem formowania izostatycznego należy rozumieć metodę przygotowywania ceramiki, która składa się z trzech podstawowych etapów: doboru, formowania właściwego i wypalania. Polega ona na równomiernym ściskaniu surowca pod bardzo dużym ciśnieniem. Pozwala to uzyskać produkt, który charakteryzuje się jednorodnym zagęszczeniem. A to przekłada się na wyższą wytrzymałość mechaniczną i termiczną. Formowanie odbywa się w specjalnej prasie, z której surowiec trafia bezpośrednio do wypalania.

Technologia izostatyczna a tradycyjna

2

Przygotowując ceramikę można wybrać technologię izostatyczną bądź tradycyjną. W obu przypadkach trzeba przejść trzy wymienione wyżej etapy. Jednakże różnią się one między sobą. I to te różnice decydują o jakości materiału, a także o trwałości wykonanych z niego produktów.

Wybór i suszenie

W przypadku metody izostatycznej wybierany jest zawsze surowiec bardziej rozdrobniony. Większe rozdrobnienie przekłada się na niższe naprężenie styczne w gotowym wyrobie. Poza tym jego wilgotność jest znacznie mniejsza, gdyż ceramikę poddaje się suszeniu jeszcze przed formowaniem. W praktyce otrzymuje się surowiec o doskonałych właściwościach. Przy technologii tradycyjnej, w której suszenie następuje po formowaniu, często możemy spotkać się z ceramiką o wysokiej porowatości i nasiąkliwości, co przekłada się na znacznie krótszą żywotność. Z poddawanej suszeniu wypraski odparowuje woda, która pozostawia po sobie liczne pory. Część z nich jest zamknięta, część otwarta a część stanowią mikropęknięcia.

Technologia formowania

Nie tylko wybór materiału i jego suszenie przekładają się na właściwości ceramiki. Również sama technologia jest niezwykle istotna. Metoda konwencjonalna doskonale sprawdza się przy formowaniu małych elementów. Ale przy większych, warto zastosować technologię izostatyczną, która zapewnia równomierne ściskanie materiału. W technologii konwencjonalnej tarcie matrycowe przekłada się na nierównomierne zagęszczenie materiału, a tym samym powoduje naprężenia, będące przyczyną powstawania mikropęknięć. Technologia izostatyczna pozwala tego typu naprężeń uniknąć. Jak więc widać, to technologia izostatyczna gwarantuje wyższe właściwości ceramiki.

Systemy kominkowe wykonane z ceramiki izostatycznej

1

Systemy kominkowe są doskonałym przykładem na pokazanie, że technologia izostatyczna zdecydowanie się przydaje. Woda zawarta w porach ceramiki pod wpływem wysokich temperatur może ulec zagotowaniu i doprowadzić do powstawania pęknięć. Jeśli natomiast komin wykonany został z ceramiki poddanej właśnie izostatycznej metodzie przygotowania, jego porowatość jest minimalna i ryzyko zgromadzenia i zagotowania wody właściwie nie występuje. Takie kominki są nie tylko znacznie trwalsze, ale gwarantują też bezpieczeństwo ich użytkownikom.

Zalety kominków z ceramiki izostatycznej

Oprócz tego, że kominki takie są niezwykle wytrzymałe na wysokie temperatury, są również znacznie bardziej odporne na działanie czynników mechanicznych i mają znacznie wyższą gęstość właściwą w porównaniu do ceramiki formowanej tradycyjnie. Nie pękają w środku, nie przegrzewają się na zewnątrz i do tego wyglądają bardzo elegancko. Co więcej, ceramika izostatyczna charakteryzuje się małym ciężarem, szybkim i prostym montażem oraz odpornością na działanie kondensatu.

Technologia izostatyczna cieszy się coraz większą popularnością. Dzięki niej ceramika staje się jeszcze trwalszym materiałem i znajduje jeszcze szersze zastosowanie. Więcej o zastoswaniu na innych podstronach naszego serwisu ruryizostatyczne.